Обяви
Полезна информация
Обяви
03 август 2018 | 09:44
Обявление за отчуждаване на имоти в областите Търговище и Шумен за изграждане автомагистрала "Хемус"

01 август 2018 | 13:43
Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения ...

27 юли 2018 | 11:14
Обявление аз започнала отчуждителна процедура на имоти частна собственост в област Благоевград

20 юли 2018 | 15:13
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за тра...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
30 юли 2018 | 15:12
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска

27 юли 2018 | 13:38
Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското про...

20 юли 2018 | 17:09
Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

19 юли 2018 | 13:37
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска собств...

Виж всички
Нормативни актове
03 август 2018 | 15:00
Закон за устройство на територията

25 май 2018 | 10:26
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

26 януари 2018 | 16:40
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. н...

22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

Виж всички