Етикет за иновации, етикет за добро управление

I. Обща информация

Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).

Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).

С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустойството (МРРБ).

С Решение на Съвета по децентрализация на държавното управление през 2010 г. бе създадена Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление (Комисията). Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие и благоустойството, а нейни членове са представители на Омбудсмана, на общините и областите, на НСОРБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Сдружение „Болкан Асист“, Българската национална телевизия и на академичните среди. 

Секретариат на Комисията е Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ) към МРРБ.

През 2010 г. Република България стана първата държава-членка на СЕ, която получи акредитация да присъжда на свои общини Етикета.

II. Първа процедура

България е първата държава-членка на СЕ, която през 2011 г. успешно проведе цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. В резултат с Етикета бяха наградени следните 13 български общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище. Награждаването се състоя на официална церемония, проведена на 27-ми май 2011 г., в Гранитната зала на Министерския съвет. Кристалните призове и грамотите бяха връчени от тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Росен Плевналиев и г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ. В церемонията взеха участие и кметовете на наградените общини, представители на Министерството на външните работи, членове на Комисията, независими експерти, оценявали общините, и представители на различни медии. От страна на СЕ приветствено слово произнесе г-н Алфонсо Зарди – ръководител на Департамента за местна и регионална демокрация към Дирекция “Демократични институции”.

III. Втора процедура

През 2013 г. успешно се проведе  Втората процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. След извършена оценка на кандидатурите на общините от независими експерти, на свое заседание Комисията взе решение Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво да бъде присъден на 16 български общини: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище. Официалната церемония по награждаване на общините се проведе на 14-ти октомври 2013 г. по време на Деветата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от тогавашният министър на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева и председателя на Управителния съвет на НСОРБ г-н Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. Участие в церемонията взе и г-жа Алина Татаренко – представител на Центъра за експертиза на реформата в  местното самоуправление в Департамент „Демократични институции и управление“ към СЕ.

IV. Трета процедура

В периода 2014 - 2015 г. беше проведена Четвъртата процедура по присъждането на Етикета. На свое заседание от 11 март 2015 г. Комисията взе решение Етикетът да бъде присъден на 18 общини, а именно: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Г. Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян и Търговище. Церемонията по награждаването се състоя в гр. Пловдив на 18 май 2015 г. на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа - мащабен международен форум, организиран от НСОРБ. Кристалните додекаедри на СЕ бяха връчени от г-н Томислав Дончев, заместникминистър-председател и г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

V. Четвърта процедура

С Решение от 31 август 2016 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Четвъртата процедура. Тя ще се проведе в периода януари – октомври 2017 г. съгласно приетия план-график:

- Набиране на кандидатури на общините: 10 януари – 11 април 2017 г.;

- Провеждане на анкетно проучване сред гражданите на кандидатстващите общини: 12 април – 14 юли 2017 г.;

- Оценяване на кандидатурите на общините: 17 юли – 18 август 2017 г.;

- Заседание на Комисията за вземане на решение за присъждане: 1 – 13 септември 2017 г.;

- Финално заседание на Комисията за присъждане на Етикета: до 10 октомври 2017 г.;

- Официална церемония по връчване на Етикета на  общините: октомври 2017 г.

За повече информация може да се обръщате към:

г-жа Станислава Атанасова, e-mail SAtanasova@mrrb.government.bg, тел. 02/ 9405428

г-жа Марина Петкова, e-mail MPetkova@mrrb.government.bg, тел. 02/ 9405538

 

Важно!

Срокът за участие в Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление се удължава до 28 април 2017 г.

Предвид високия интерес от страна на общините, срокът за набиране на кандидатури на общините се удължава до 28 април 2017 г.

Всички необходими документи за участие на общините в Четвъртата процедура са публикувани на електронната страница на Портала за децентрализация - http://self.government.bg/decentralization/?id=834&cid=600082&ssid=15&sid=20

Кандидатурите се подават на адрес:

София 1202, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За повече информация може да се обръщате към:

г-жа Станислава Атанасова,

г-жа Натали Лазарова

Секретариат на Комисията за присъждане на

Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

SAtanasova@mrrb.government.bg; NLazarova@mrrb.government.bg

тел: 02/ 9405428 и 02/ 9405 538

Очакваме Вашите кандидатури!

Не пропускайте възможността да оцените своята работа посредством европейски инструментариум!