Етикет за иновации, етикет за добро управление - Трета процедура

С Решение от 24 февруари 2014 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Третата процедура. Тя ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г. съгласно приетия план-график:
  • Набиране на кандидатури на общините: 10 април – 31 юли 2014 г.
  • Провеждане на анкетно проучване сред гражданите на кандидатстващите общини: 8 август – 10 декември 2014 г.
  • Оценяване на кандидатурите на общините: 05 януари – 16 февруари 2015 г.
  • Заседание на Комисията за вземане на решение за присъждане: 5 – 10 март 2015 г.
  • Финално заседание на Комисията за присъждане на Етикета: до 21 април 2015 г.
  • Официална церемония по връчване на Етикета на  общините: до 30 април 2015 г.

    За повече информация може да се обърнете към:
г-н Александър Василев, e-mail AVassilev@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9405428; 
г-жа Станислава Атанасова, e-mail SAtanasova@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9405224.