Етикет за иновации, етикет за добро управление

I. Обща информация
Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).
Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустойството (МРРБ).
През 2010 г. Република България стана първата държава-членка на СЕ, която получи акредитация да присъжда на свои общини Етикета.

II. Първа процедура
България е първата държава-членка на СЕ, която през 2011 г. успешно проведе цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. В резултат с Етикета бяха наградени следните 13 български общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище. Награждаването се състоя на официална церемония, проведена на 27-ми май 2011 г., в Гранитната зала на Министерския съвет. Кристалните призове и грамотите бяха връчени от тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Росен Плевнeлиев и г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ. В церемонията взеха участие и кметовете на наградените общини, представители на Министерството на външните работи, членове на Комисията, независими експерти, оценявали общините, и представители на различни медии. От страна на СЕ приветствено слово произнесе г-н Алфонсо Зарди – ръководител на Департамента за местна и регионална демокрация към Дирекция “Демократични институции”.

III. Втора процедура
През 2013 г. успешно се проведе Втората процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. След извършена оценка на кандидатурите на общините от независими експерти, на свое заседание Комисията взе решение Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво да бъде присъден на 16 български общини: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище. Официалната церемония по награждаване на общините се проведе на 14-ти октомври 2013 г. по време на Деветата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от тогавашният министър на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева и председателя на Управителния съвет на НСОРБ г-н Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. Участие в церемонията взе и г-жа Алина Татаренко – представител на Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление в Департамент „Демократични институции и управление“ към СЕ.

IV. Трета процедура
В периода 2014 - 2015 г. беше проведена Третата процедура по присъждането на Етикета. На свое заседание от 11 март 2015 г. Комисията взе решение Етикетът да бъде присъден на 18 общини, а именно: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Г. Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян и Търговище. Церемонията по награждаването се състоя в гр. Пловдив на 18 май 2015 г. на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа - мащабен международен форум, организиран от НСОРБ. Кристалните додекаедри на СЕ бяха връчени от г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател и г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

V. Четвърта процедура
С Решение от 31 август 2016 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Четвъртата процедура. Тя се проведе в периода януари – октомври 2017 г. В съответствие с препоръките на СЕ, награждаването с Етикета да се провежда на големи форуми на местните власти, официалната церемония по връчване на Етикета на отличените в Четвъртата процедура общини се проведе в рамките на 12-тата Годишна среща на местните власти. Събитието се организира от НСОРБ и се състоя на 16.10.2017 г. в к.к. Албена. На тази церемония с Етикета бяха наградени 17 общини: Банско, Бяла Слатина, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Поморие, Търговище, Троян, Девня, Кнежа, Павликени, Русе, Самоков, Свищов и Смядово.