Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да прекъсва предоставянето на услуги на гражданите

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да прекъ

23 декември 2019 | 11:20

От 2 до 10 януари 2020-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще  извърши инвентаризация в Службите си в страната.

По време на инвентаризацията няма да бъде прекъсвано предоставянето на услуги на гражданите и гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи.

В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

Приемането на заявления по електронен път чрез Кадастрално–административната информационна система на АГКК също ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване.

Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъснатата работа на звената от 9.00 до 17.30 часа, за да имат възможност гражданите, ведомствата и юридическите лица да получават документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) по заявените от тях и изпълнени услуги.

Периодът на инвентаризация в АГКК е съобразен с това, че в този период инвентаризация се провежда и в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията, а като резултат от това, частните и държавни съдебни изпълнители, и нотариусите, също ограничават своята дейност.