Деница Николова: До края на годината завършваме минимум 500 обекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

.