МРРБ участва в разработване на пилотен морски пространствен план за трансграничната зона Мангалия – Шабла

26.12.2017