Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“, България участва в девет от тях

13.03.2018 г.