Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион между двете държави за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм

Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион между двете държави за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм