Откриване Кърджали-Подкова

Министър Терзиева откри новоизградения път между Кърджали и Подкова