Откриване на обновената сграда на Община Сандански

Заместник-министър Деница Николова откри реновираната със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. сграда на Община Сандански