Откриване на обновената сграда на РУ "Полиция" - Нова Загора