Първо заседание на Съвместния комитет за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2021-2027 г.

Прединвестиционно проучване за жп линията София-Кулата-Промахон-Солун ще е стратегически проект в новата програма, стана ясно на заседанието, което се проведе онлайн днес.