Съвместно заседание на експертите от Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване

Съвместно заседание на експертите от Мрежата на националните контактни точки в областта на териториалното сближаване