Зам.-министър Николова на форум в Женева

България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво градско развитие и жилищна политика