Зам.-министър Николова участва в среща на Групата на високо ниво относно макрорегионалните стратегии

Заместник-регионалният министър се срещна и с Лена Андерсън-Пенч, директор на дирекция  „Европейско териториално сътрудничество, макрорегиони, Интеррег и изпълнение на програми“ в Главна дирекция  „Регионална и селищна политика“ на ЕК.