Зам.-министър Валентин Йовев: В страната ни има реални предпоставки и условия за привличане на външни инвестиции

.