Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регис

20 март 2019 | 17:44

Годишен доклад за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие в областите: Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол“, извършени от „Геозащита” ЕООД, гр. Варна

  • Прикачени файлове (1)
    Geozastita_Varna_otchet-2018
Прикачени файлове (1)