Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регис

22 март 2021 | 13:14
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад
Прикачени файлове (1)