Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с ре

17 март 2020 | 14:45

          

  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник
Прикачени файлове (1)