Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с ре

22 март 2021 | 13:22
  • Прикачени файлове (1)
    Доклад - Геозащита-Перник-2020
Прикачени файлове (1)