Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с ре

17 март 2020 | 14:42

       

  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен
Прикачени файлове (1)