Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с ре

22 март 2021 | 13:19
  • Прикачени файлове (1)
    Доклад - Геозащита-Плевен-2020
Прикачени файлове (1)