Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Перник

Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Перник

19 юни 2018 | 14:50

Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на областите: гр. София, София - област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали”, извършени от „Геозащита” ЕООД, гр. Перник

  • Прикачени файлове (1)
    God doklad svl_2017 Pernik
Прикачени файлове (1)