Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Плевен

Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Плевен

19 юни 2018 | 14:47

Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Търговище и Разград, извършени от „Геозащита Плевен” ЕООД

  • Прикачени файлове (1)
    God doklad svl_2017_ Pleven
Прикачени файлове (1)