Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Варна

Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Варна

19 юни 2018 | 14:35

Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на областите: Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол“, извършени от „Геозащита” ЕООД, гр. Варна

  • Прикачени файлове (1)
    God doklad svl_2017 Varna
Прикачени файлове (1)