Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия

Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските пла

04 септември 2013 | 12:51
  • Прикачени файлове (1)
    Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия
Прикачени файлове (1)