Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на

04 септември 2013 | 12:52
  • Прикачени файлове (1)
    Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУЧК
Прикачени файлове (1)