Министър на регионалното развитие и благоустройството

Андрей Цеков е роден в град София. Завършва Първа английска езикова гимназия в град София и Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализира право на Европейския съюз в Университета в Амстердам (Нидерландия) и мениджмънт в Станфорд (САЩ).

Притежава над 20-годишен опит в управлението на комплексни инвестиционни проекти, реализирани на териториите на България, Северна Македония, Косово, Ирак. Участвал е в управлението на големи корпоративни структури, управлявал е строителни договори по големи проекти, занимавал се е с разрешаване на правни спорове.

Преподавал е строително законодателство и договорно право в Университета по архитектура, строителство и геодезия, както и във Висшето строително училище “Любен Каравелов” в град София.

В периода декември 2021 г. – август 2022 г. заема поста на заместник-министър на финансите.