Парламентарен контрол

Отговор на питане относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите
06 декември 2019 | 15:29
Отговор на въпрос от н.п. Манол Генов Относно: Необходимост от разширение на околовръстен на гр. Пловдив
29 ноември 2019 | 13:43
Отговор на въпрос от Н.П. Васил Антонов относно Воден режим в област Плевен
29 ноември 2019 | 13:39
Отговор на въпрос от н.п. Георги Гьоков Относно: Основен ремонт на второкласен републикански път II-66 на територията на област Стара Загора
29 ноември 2019 | 13:38
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно: Напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове
29 ноември 2019 | 13:36
Отговор на въпрос от н.п. Дора Янкова за България относно зимното поддържане на държавните пътища
29 ноември 2019 | 13:35
Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев относно водната криза в община Перник
29 ноември 2019 | 13:32
Отговор на въпрос от н.п. Георги Гьоков относно опасен участък от републикански път І-5 (между Стара Загора и Казанлък) със зачестили пътно-транспортни инциденти с фатален край
15 ноември 2019 | 12:23
Отговор на въпрос от н.п. Надя Клисурска-Жекова относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37
27 септември 2019 | 12:27
Отговор на въпрос от н.п. Станислав Владимиров относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжово" до пътен възел Даскалово
27 септември 2019 | 12:11
Отговор на въпрос от н.п. Смилена Кръстева относно водоснабдяването на град Хасково
20 септември 2019 | 15:27
Отговор на въпрос от н.п. Смилена Кръстева относно това, кога ще бъдат осигурени средства за изграждането на пречиствателна станция за пречистването на водата в Симеоновград
20 септември 2019 | 15:26