Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно система за водоснабдяване „Дунав“
13 март 2020 | 16:36
Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно алтернативни водоизточници за снабдяване с питейна вода на община Шумен
13 март 2020 | 16:33
Отговор на въпрос от н.п. Кристина Сидорова относно път III-5502, община Дряново, в частта от изхода на гр. Дряново (в посока Килифарево) до с. Ганчовец
13 март 2020 | 16:28
Отговор на въпрос от н.п. Кольо Милев относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен
28 февруари 2020 | 13:32
Отговор на въпрос от н.п. Манол Генов, Георги Свиленски и Димитър Данчев относно обхвата на републиканската тол система, в която влизат пътища, улици и булеварди на територията на Столична община
28 февруари 2020 | 13:29
Отговор на въпрос от н.п. Смиляна Нитова-Кръстева относно проблеми със спрелите тирове на АМ "Марица" и достъпа им до Граничен контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево"
28 февруари 2020 | 13:26
Отговор на въпрос от н.п. Николай Бошкилов относно АМ "Струма", участък Кресненското дефиле
28 февруари 2020 | 13:20
Отговор на въпрос от н.п. Смиляна Нитова-Кръстева относно качеството на питейната вода в град Хасково
28 февруари 2020 | 13:19
Отговор на въпрос от н.п. Дора Янкова относно подобряване на състоянието на третокласен път III 863 Соколовци - Момчиловци - Виево - Славейново - Малка Арда - Оряховец - Баните, до пътно кръстовище Стоянов, граница с област Кърджали
28 февруари 2020 | 13:17
Отговор на въпрос от н.п. Евдокия Асенова относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода град Радомир
28 февруари 2020 | 13:13
Отговор на министър Аврамова на въпрос на н.п. Георги Гьоков относно проблеми по прилагане на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на КиК системи
14 февруари 2020 | 12:29
Отговор на въпрос от н.п.Васил Антонов и Милко Недялков относно проектиране и строителство на язовир ,,Черни Осъм“, във връзка с водоснабдяването на област Ловеч и област Плевен
14 февруари 2020 | 12:24