Парламентарен контрол

Отговор на министър Шишков относно лошо експлоатационно състояние на път I-4 София-Варна (Е-772) в област Велико Търново в участъка гр. Велико Търново до границата с област Търговище
24 януари 2023 | 16:09
Отговор на министър Шишков относно качеството на пътната маркировка и цялостното експлоатационно състояние на път I-4 София – Варна (Е-772) в област Търговище в участъка от област Велико Търново до разклона за с. Камбурово
24 януари 2023 | 16:08
Отговор на министър Шишков относно съдбата на изоставения 40-годишен строеж на т.нар. хирургичен блок в град Монтана
24 януари 2023 | 16:06
Отговор на министър Шишков относно ремонт на главен път I-7 от с. Окоп до гр. Елхово, на територията на област Ямбол
24 януари 2023 | 15:52
Отговор на министър Шишков относно ремонт на републикански път III-5503 от с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол до път III-536 Ямбол – Роза
24 януари 2023 | 15:50
Отговор на министър Шишков относно възстановяване на панорамен път Варна – Златни пясъци при свлачището на ресторант „Трифон Зарезан“
24 януари 2023 | 15:48
Отговор на министър Шишков относно необходимост от питейна вода за нуждите на няколко населени места в област Монтана, която да може да се използва без опасност за здравето им
24 януари 2023 | 15:43
Отговор на министър Шишков относно основен ремонт на Аспарухов мост в град Варна
24 януари 2023 | 15:17
Отговор на министър Шишков относно лошото експлоатационно състояние и нуждата от рехабилитация на републикански път III-208 от разклона за с. Ябълчево, община Руен до град Айтос, община Айтос
24 януари 2023 | 15:16
Отговор на министър Шишков относно поетапно пускане в експлоатация на тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“
24 януари 2023 | 15:09
Отговор на министър Шишков относно прилагане на нормативната уредба, касаеща отчитането на изразходваното количество вода в сгради, които са етажна собственост
24 януари 2023 | 15:06
Отговор на министър Шишков относно необходимост от извършване на основен ремонт на отсечка от републикански път III-162 Вършец-Враца в района след мостовото съоръжение на река Ботуня при км 32.1 до км 37.1
24 януари 2023 | 14:40