Парламентарен контрол

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Миховски, ПГ на ГЕРБ, относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Ловеч
13 юли 2018 | 14:57
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кристина Сидорова, ПГ на БСП за България, относно проектиране и строителство на язовир "Нейковци", община Трявна
13 юли 2018 | 14:54
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п.Николай Цонков, Славчо Велков, ПГ на БСП за България, относно оценка и привеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона
13 юли 2018 | 14:51
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п.Никола Динков, Виолета Желева, ПГ на БСП за България, относно състоянието на републикански път III-8081 от гр. Маджарово - с. Бориславци – Малки воден до разклона за гр. Любимец
13 юли 2018 | 14:49
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно обезопасяване на българските магистрали
04 май 2018 | 18:30
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г.
04 май 2018 | 18:28
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища
04 май 2018 | 18:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен н.п. Любомир Бонев, Димитър Данчев, относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър
04 май 2018 | 17:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник
04 май 2018 | 17:06
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно Предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020
04 май 2018 | 16:59
Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Иван Иванов, ПГ на БСП за България относно актуално състояние по изпълнението на „Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр. Шумен“ по договор с гарантиран резулта
04 май 2018 | 16:53
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Валентин Ламбев, относно осигуряване на безопасността на път I-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, община Велико Търново
04 май 2018 | 16:52