Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Надя Клисурска-Жекова относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37
27 септември 2019 | 12:27
Отговор на въпрос от н.п. Станислав Владимиров относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжово" до пътен възел Даскалово
27 септември 2019 | 12:11
Отговор на въпрос от н.п. Смилена Кръстева относно водоснабдяването на град Хасково
20 септември 2019 | 15:27
Отговор на въпрос от н.п. Смилена Кръстева относно това, кога ще бъдат осигурени средства за изграждането на пречиствателна станция за пречистването на водата в Симеоновград
20 септември 2019 | 15:26
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно ремонтните дейности и ограничаване на движението по автомагистрала „Хемус“
20 септември 2019 | 15:08
Отговор на въпрос от н.п. Павел Шопов относно нови ленти за движение в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в отсечката Пловдив – София
20 септември 2019 | 15:07
Отговор на въпрос от н.п. Николай Тишев относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас – Слънчев бряг
20 септември 2019 | 14:41
Отговор на въпрос от н.п. Станислав Владимиров и Любомир Бонев относно състоянието на язовир „Студена“
20 септември 2019 | 14:40
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров относно доизграждане на път III-8611 „Белица – Загражден“
20 септември 2019 | 14:39
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров относно политика за спиране на обезлюдяването в малките населени места
20 септември 2019 | 14:38
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път „Юговски разклон – Лъки“
20 септември 2019 | 14:36
Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно нарушения при изпълнението на проект BG16RFOP001-1.014-0002 „Подобряване на образувателната инфраструктура в град Шумен“ от ОП „Региони в растеж 2014-2020“
13 септември 2019 | 13:13