Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от Никола Динков и Виолета Желева относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-559 Полски градец - Тополовград - Устрем, в участъците от км 14+822 до км 22+602 (разклон с. Орлов дол - гр. Тополовград) и от км 35+160 до км 39+450 (от разклон Манастир "Света Троица" до разклон с. Устрем)
13 ноември 2020 | 15:30
Отговор на въпрос от Николай Иванов относно инвестициите в пътната инфраструктура в област Враца
13 ноември 2020 | 15:22
Отговор на въпрос от Кольо Милев относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен
13 ноември 2020 | 15:16
Отговор на въпрос от Дора Янкова, Любомир Бонев и Теодора Халачева относно решение на НС от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това
13 ноември 2020 | 15:00
Отговор на въпрос от Никола Динков относно финансовите инструменти на правителството за осигуряване изграждането на общински социални наемни жилища
23 октомври 2020 | 14:57
Отговор на въпрос от Кольо Милев относно „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД
23 октомври 2020 | 14:53
Отговор на въпрос от Кристина Сидорова относно ремонт на участък от път III-5006 от км 0+000 до км 5+680
23 октомври 2020 | 14:51
Отговор на въпрос от Кристина Сидорова относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армените, с. Златевци, с. Здравковец, с. Козирог)
23 октомври 2020 | 14:50
Отговор на въпрос от Боряна Георгиева относно ремонта на АМ "Тракия" – дясно платно
16 октомври 2020 | 13:41
Отговор на въпрос от Любомир Бонев относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. „Kняжево“ до пътен възел „Даскалово“
16 октомври 2020 | 13:38
Отговор на въпрос от Жельо Бойчев относно ремонта на АМ "Тракия" в участъка между Чирпан и Стара Загора
16 октомври 2020 | 13:36
Отговор на въпрос от Кристиан Вигенин относно тежък проблем с водоснабдяването за селата Драма, Крумово и Миладиновци, община Тунджа
09 октомври 2020 | 13:06