Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев относно липсата на шумоизолираща стена на АМ "Струма" при кв. Църква, община Перник
03 юли 2020 | 13:20
Отговор на въпрос от н.п. Милко Недялков относно проваленото изпълнение на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч
03 юли 2020 | 13:16
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров и Хайри Садъков относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 и от км 18+050 до км 19+600
03 юли 2020 | 13:12
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Дора Янкова относно укрепване на свлачището на държавния път Смолян – Мадан
26 юни 2020 | 12:07
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Крум Зарков и Георги Стоилов относно необходимостта от изграждане на кръгово кръстовище на изхода на град Русе в посока Варна
26 юни 2020 | 12:03
Отговор на въпрос от Н. П. Деан Станчев относно удължаване срока на валидност на годишните винетни стикери
19 юни 2020 | 14:07
Отговор на въпрос от Н.П. Иван Ченчев и Димитър Данчев относно шумоизолираща стена в с. Чурек, община Елин Пелин
19 юни 2020 | 14:04
Отговор на въпрос от Н. П. Манол Генов относно състоянието на обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“ тръжна процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстен път на град Пловдив
12 юни 2020 | 13:54
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно интегрираната система за обмен на информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на вътрешните работи и Агенция „Митници“
05 юни 2020 | 13:58
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно проект на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
05 юни 2020 | 13:55
Отговор на въпрос от н.п Любомир Бонев относно свлачище на републикански път ІІ-63 при км 22+950 – км 23+000
05 юни 2020 | 13:50
Отговор на въпрос от н.п. Елхан Кълков относно Експлоатационното състояние на Републикански път ІІІ-1972 „Дъбница – Вълкосел – Сатовча“
05 юни 2020 | 13:47