Парламентарен контрол

Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Иван Тотев относно открита процедура с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Път II-56 п.в. „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив) привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820
10 декември 2021 | 13:26
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Манол Генов относно мостовото съоръжение над р. Марица в отсечката на републикански път III-667 с. Поповица - гр. Първомай - гр. Асеновград
20 август 2021 | 16:14
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Крум Зарков относно изграждането на автомагистрален път Русе - Велико Търново
20 август 2021 | 16:12
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Христо Дочев относно възстановяване на водоподаването в с. Совaта, общ. Свищов, обл. Велико Търново
20 август 2021 | 15:56
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Крум Дончев относно инвестиции за рехабилитация на мрежата на ВиК Габрово, находяща се на територията на Севлиево
20 август 2021 | 15:55
Отговор на министър Комитова на питане от н.п. Бонка Василева относно гарантирането на сигурността на гражданите на България през предстоящия есенен и зимен период, стъпвайки на тревожните факти относно изпълнението на ремонти, касаещи свлачища, срутища и други видове укрепвания на пътни платна на дружеството "Автомагистрали" ЕАД
20 август 2021 | 15:54
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Драгомир Стойнев и Петя Цанкова относно проект за ремонт на републикански път II-37 - Пазарджик - Батак
20 август 2021 | 15:52
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Минчо Христов Куминев относно право на собственост на земята под и около жилищните сгради, собственост на български граждани, които са построени върху общинска и държавна земя
20 август 2021 | 15:51
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Мартин Димитров относно необходимост от приемането на план-график за поетапно издаване на технически паспорти за общински и държавни сгради
20 август 2021 | 14:40
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Велизар Шаламанов относно системно нарушаване на водоподаването в селища от обл. Пловдив (с. Кръстевич - община Хисар, с. Каравелово и с. Богдан - община Карлово)
20 август 2021 | 14:37
Отговор на министър Комитова на въпрос от н.п. Георги Гьоков относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път І-5 (в участъка от км 236,3 до км 241, 6) с цел постигане на габарит Г-20, който е единствената връзка между Стара Загора и пътния възел на автомагистрала "Тракия" при км 208,2
20 август 2021 | 14:33
Отговор на министър Комитова на въпроси от г-н Борислав Гуцанов относно изграждането на АМ „Черно море“ като част от трасето на коридор „Север – Юг“, който да свързва Истанбул, Бургас, Варна и Констанца, в т.ч. втори мост във Варна на плавателния канал „море – езеро“
13 август 2021 | 15:40