Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Надя Клисурска-Жекова относно проблеми по републикански път III-8003 в участъка с. Блатница – Стрелча
31 юли 2020 | 13:13
Отговор на въпрос от н.п. Боряна Георгиева относно продължаващо ограничение на скоростта за движение в участъка между Чирпан и Стара Загора от автомагистрала "Тракия"
17 юли 2020 | 16:39
Отговор на въпрос от н.п. Кольо Милев относно финансовото състояние на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД
17 юли 2020 | 16:34
Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев относно свлачище на АМ "Струма"
17 юли 2020 | 16:32
Отговор на въпрос от н.п. Весела Лечева относно свлачищни процеси на път VTR 2206, участък път III-403, Сухиндол - Павликени/-Граница община (Павликени-Сухиндол) - път III-3011
17 юли 2020 | 16:23
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно разширението на път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60
17 юли 2020 | 16:20
Отговор на въпрос от н.п. Драгомир Стойнев относно републикански път ІІІ-5504, област Стара Загора, община Гълъбово
17 юли 2020 | 16:00
Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев относно липсата на шумоизолираща стена на АМ "Струма" при кв. Църква, община Перник
03 юли 2020 | 13:20
Отговор на въпрос от н.п. Милко Недялков относно проваленото изпълнение на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч
03 юли 2020 | 13:16
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров и Хайри Садъков относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 и от км 18+050 до км 19+600
03 юли 2020 | 13:12
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Дора Янкова относно укрепване на свлачището на държавния път Смолян – Мадан
26 юни 2020 | 12:07
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Крум Зарков и Георги Стоилов относно необходимостта от изграждане на кръгово кръстовище на изхода на град Русе в посока Варна
26 юни 2020 | 12:03