Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Евгения Ангелова относно строителството на кръгово кръстовище на републикански път I-5 Димитровград – Хасково, на разклона за завод „Язаки“
12 април 2019 | 12:13
Отговор на въпрос от н.п. Красимир Събев относно необходимост от ремонт и рехабилитация на участък от път III-8652, от гр. Неделино до връзката с път III-867
12 април 2019 | 12:10
Отговор на въпрос от н.п. Димитър Бойчев относно рехабилитация на път I-6 София - Бургас участък изход на магистрала "Тракия" към кв. "Ветрен"
05 април 2019 | 14:07
Отговор на въпрос от н.п. Сергей Кичиков относно рехабилитация на републикански път III-379 /Пещера - Батак/ - с. Нова Махала -м. Вълча поляна от км 0+000 до км 10+051
05 април 2019 | 14:04
Отговор на въпрос от н.п. Александър Мацурев относно Финансиране на пътни участъци с държавни и европейски средства на територията на обл. Благоевград
05 април 2019 | 13:59
Отговор на въпрос от н.п. Калин Василев относно състоянието на републикански пътища Главен път I-3 " Гара Бяла - о. п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград" ; III - 306" Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Еница - Еница - Кнежа- Оряхово"
22 март 2019 | 15:01
Отговор на въпрос от н.п. Теодора Георгиева относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град
22 март 2019 | 14:46
Отговор на въпрос от н.п. Даниела Дариткова относно трайното укрепване и обезопасяване на свлачището на път II-86 в участъка Смолян-Средногорци при с. Тикале
22 март 2019 | 14:25
Отговор на въпрос от н.п. Радослава Чеканска относно изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
22 март 2019 | 14:15
Отговор на въпрос от н.п. Боряна Георгиева относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на автомагистрала "Тракия"
22 март 2019 | 14:05
Отговор на въпрос от н.п. Иван Николов Миховски относно изграждането на нов мост над р. Бели Осъм, гр. Троян, обл. Ловеч
15 март 2019 | 13:53
Отговор на въпрос от н.п. Борис Петков Кърчев и Маноил Минчев Манев относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6
15 март 2019 | 13:50