Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Анастас Попдимитров относно състояние на международен път Е79, в участъка Враца - Монтана
20 декември 2019 | 11:59
Отговор на въпрос от н.п. Александър Мацурев относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград
13 декември 2019 | 14:27
Отговор на въпрос от н.п. Крум Зарков относно изграждане на автомагистрален път Русе - Велико Търново
13 декември 2019 | 14:24
Отговор на въпрос от н.п. Милко Недялков относно незаконосъобразни действия при строителството на автомагистрала "Хемус" в участъците след километър 87+800
13 декември 2019 | 14:22
Отговор на въпрос от н.п. Милко Недялков относно проваленото изпълнение на част от проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч
13 декември 2019 | 14:19
Отговор на питане относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите
06 декември 2019 | 15:29
Отговор на въпрос от н.п. Манол Генов Относно: Необходимост от разширение на околовръстен на гр. Пловдив
29 ноември 2019 | 13:43
Отговор на въпрос от Н.П. Васил Антонов относно Воден режим в област Плевен
29 ноември 2019 | 13:39
Отговор на въпрос от н.п. Георги Гьоков Относно: Основен ремонт на второкласен републикански път II-66 на територията на област Стара Загора
29 ноември 2019 | 13:38
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов относно: Напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове
29 ноември 2019 | 13:36
Отговор на въпрос от н.п. Дора Янкова за България относно зимното поддържане на държавните пътища
29 ноември 2019 | 13:35
Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев относно водната криза в община Перник
29 ноември 2019 | 13:32