Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно констатации на вложени топлоизолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност
29 септември 2017 | 13:53
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Цвета Караянчева, относно изграждането на обходен път на град Кърджали
29 септември 2017 | 13:37
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов, относно политиката в Северозападен район на България по пътната инфраструктура
29 септември 2017 | 13:22
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора
19 септември 2017 | 16:27
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев относно стопанисване на общински път II-13 село Долни Луковит, път III-137, участък път II-13 село Долни Луковит
19 септември 2017 | 16:17
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кристина Сидорова относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в община Севлиево
19 септември 2017 | 16:16
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Иванов, относно водната криза в град Плиска
19 септември 2017 | 16:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност
19 септември 2017 | 16:11
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Елхан Кълков относно бедствено състояние на свлачището на кв. 33, кв. 34, с. Плетена, община Сатовча
19 септември 2017 | 16:09
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Красимир Янков относно ВиК Добрич АД
19 септември 2017 | 16:07
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков относно ремонт на третокласен път III-5504 – част от РПМ, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, община Гълъбово
19 септември 2017 | 15:20
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно извършване на основен ремонт на част от Републикански път III-5031 Опан – Гълъбово
19 септември 2017 | 15:13