Парламентарен контрол

Отговор на въпрос от н.п. Никола Динков относно осветлението на пътен възел „Пъстрогор“ за входа на гр. Свиленград на АМ „Марица“
05 септември 2018 | 13:55
Отговор на въпрос от н.п. Хайри Садъков относно предприети мерки по възстановяване на път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци и укрепване на възникнало срутище при село Тикале
05 септември 2018 | 13:54
Отговор на въпрос от н.п. Васил Антонов относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11 в участъка от с. Милковица, през с. Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол при с. Черковица
05 септември 2018 | 13:52
Отговор на въпрос от н.п. Хайри Садъков относно ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на община Рудозем с влошено качество на настилките вследствие на строителството на язовир „Пловдивци“
05 септември 2018 | 13:50
Отговор на въпрос от н.п. Любомир Бонев и Станислав Владимиров относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник
05 септември 2018 | 13:15
Отговор на въпрос от н.п. Георги Гьоков относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област третокласен път III-5701
05 септември 2018 | 13:10
Отговор на въпрос от н.п. Дора Янкова и Иван Иванов относно водоснабдяване в община Аксаково, област Варна
05 септември 2018 | 13:08
Отговор на въпрос от н.п. Донка Симеонова и Кристина Сидорова относно изграждането на тунела под Шипка
05 септември 2018 | 13:04
Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно изпълнение на проекти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. от община Шумен
05 септември 2018 | 12:50
Отговор на питане от н.п. Любомир Бонев и Николай Бошкилов относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа
05 септември 2018 | 12:30
Отговор на въпрос от н.п. Севим Али относно републикански път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“
05 септември 2018 | 12:17
Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък от път III-7003
05 септември 2018 | 12:14