Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Нигяр Джафер относно мерки за подобряване качеството и показателите на питейната вода в област Шумен
27 април 2018 | 18:36
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Пенчо Милков относно изграждане на път от гр. Русе до гр. Свищов
27 април 2018 | 18:34
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Пламен Манушев и н.п. Даниела Димитрова относно основен ремонт на път II - 29 Варна - Добрич - Кардам на територията на област Добрич
27 април 2018 | 18:32
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п.Георги Гьоков относно необходимостта от разширение на 6-километровата връзка на Стара Загора с автомагистрала "Тракия"
23 март 2018 | 15:24
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Жельо Бойчев, Георги Свиленски и Иван Иванов относно въвеждането в експлоатация на тол системата
23 март 2018 | 15:02
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев относно ремонтни дейности на пътната инфраструктура на АМ „Люлин“
23 март 2018 | 14:46
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев относно състояние на третокласния път III-305 от РПМ, в участъка, преминаващ през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен
23 март 2018 | 14:28
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Йорданов, Илиян Тимчев относно състоянието на път II-81 София – Лом, участък Монтана - Лом
23 март 2018 | 14:18
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Дора Янкова относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", гр. Девин
23 март 2018 | 14:17
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Весела Лечева относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново
23 март 2018 | 14:12
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков относно етапа на изпълнение на обхода на град Поморие
23 март 2018 | 13:59
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Дора Янкова относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики
23 март 2018 | 13:59