Заместник-министър Деляна Иванова

Има магистърска степен по специалността „Организационно развитие“ и бакалавърска степен по „Стопанско управление“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Притежава дългогодишен опит в реалния сектор и банковата сфера, като е заемала ръководни длъжности в редица банкови институции.

Избрана е за народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание. Член на Комисия по бюджет и финанси в 46-ото НС.

Владее английски език.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по  координацията, наблюдението и контрола на политиките и дейностите, свързани с държавната собственост, търговските дружества, чийто принципал е МРРБ, ВиК сектора, програмите за регионално и териториално сътрудничество.