Заместник-министър Деница Николова

Магистър по икономика, специалност Финанси
Специализация по мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели
Специализация в Rotary International – Ню Йорк
Специализации в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС

Деница Николова има 24 години професионален опит, от които:

2006 г. - 2010 г. -  дирекция „Национален фонд“ в МФ
2010 г. – 2013 г. - Главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“

Октомври 2013-юли 2014 г. Мениджър  бизнес развитие, “Трейс Интернешънъл” ООД

Юли 2014-ноември 2014 г. –Управител, “Смарт Синерджи Консулт” ООД

Ноември 2014 г. – януари 2017 г. – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР.
Януари 2017 г. – май 2017 г. – член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“ 
От 9 май 2017 г. заема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР. От 1 август 2017 г. е член на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

Заместник-министър Николова има приемен ден за бенефициенти всеки вторник от 9:00 до 14:00 часа.

При желание за провеждане на среща трябва да бъде подадена предварителна заявка, свободен текст с посочена тема и номер на проекта, една седмица предварително, на имейл: IVladimirova@mrrb.government.bg.

Срещите ще се провеждат в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ет. 5, кабинет 530.

За допълнителна информация: тел. 02/ 9405 443.