Заместник-министър Десислава Георгиева

Заместник-министър Десислава Георгиева работи по програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, от 2007 г. Заемала е различни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на професионалното ѝ развитие. В периода 2012-2016 г. е представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към ЕС. От 2018 г. досега е директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в министерството. Завършила е Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и Международни икономически отношения в УНСС.