Заместник-министър Малина Крумова

Малина Крумова е родена през 1976 г.

През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград, със специалност политология и международни отношения.

Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.

През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.

В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.

От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.

В периода януари – май 2017 г. е заместник министър-председател по европейските фондове в служебното правителство.

На 9 май 2017 г. е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.