Заместник-министър Николай Найденов

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.