Петър Димитров - Парламентарен секретар

Магистър по „Право“ от „Нов български университет“.

Избран е за народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание.

Заемал е различни ръководни позиции в частния сектор.

Бил е юрисконсулт на Столична община - район „Студентски”, както и общински съветник в Общинския съвет на гр. Силистра, където е работил в комисии по бюджет и финанси, устройство на територията и общинска собственост.

Владее английски език.