Заместник-министър Поля Занева-Димитрова

По образование е юрист. В периода 2002 г. – 2007 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работила е в администрацията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, както и в Комисията за защита на конкуренцията.