Заместник-министър Стефан Аспарухов

Доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София и доктор по научна специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“.

Има магистърска степен по архитектура от УАСГ и по икономика, специалност „Управление на международни проекти“ от Университета за национално и световно стопанство.

Притежава дългогодишен опит като архитект – проектант и консултант за обекти в областта на градоустройството, производствените, обществените и жилищните сгради.

В периода 2016 г. - 2020 г. е главен архитект на Община Елин Пелин.

Участвал е в редица научно-изследователски проекти в областта на урбанизма, енергийната ефективност, реконструкцията и реновирането на сгради, инвестиционното проектиране на сгради и други.

Автор е на десетки научни публикации в областта на архитектурата за национални и международни издания.  

Член е на САБ и на КАБ.

Владее английски и руски език.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по  наблюдението, контрола и координацията на политиките и дейностите, свързани с Дирекцията за национален строителен контрол, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, устройство на територията и жилищната политика.