Захари Христов

От януари 2020 г. до назначаването му за заместник-министър Захари Христов е работил като ръководител проекти в компании от сектора на пътната инфраструктура, а преди това близо две години е бил на длъжността главен сътрудник по европейски проекти и програми в дирекция ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по бизнес администрация от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.