Заместник-министър Захари Христов

Заместник-министър Захари Христов е заемал същата длъжност в периода юни 2021 г. – октомври 2021 г. Работил е в Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в частния сектор. Магистър е по Бизнес администрация от ПУ „Паисий Хилендарски“.