Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрал

13 януари 2017 | 00:00

&nbsp

  • Прикачени файлове (2)
    Приложения
    Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и када
Прикачени файлове (2)