Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)

Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за д

31 август 2009 | 00:00
                
  • Прикачени файлове (1)
    Наредба № 4 от 2009 г.
Прикачени файлове (1)