Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

06 ноември 2009 | 00:00

                      

  • Прикачени файлове (2)
    Справочна информация за средномесечните часови стойности на температурата и относителната влажност на външния въздух по климатични зони, за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради
    Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради
Прикачени файлове (2)