Нов Център за административно обслужване на МРРБ

Нов Център за административно обслужване на МРРБ

24 октомври 2016 | 14:09

 Уважаеми дами и господа,

 
Информираме Ви, че Центърът за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е преместен. Входът за него вече е откъм улица "Св. Св. Кирил и Методий".