Ново работно време на АГКК и СГКК

Ново работно време на АГКК и СГКК

05 октомври 2016 | 10:47

Агенцията по геодезия, картография и кадастър и службите по геодезия, картография и кадастър ще работят с ново работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Промяната произтича от новия Устройствен правилник на агенцията, приет с Постановление № 242/17.09.2016 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 76 от 30.09.2016 г.