Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Крум Зарков, ПГ на „БСП за БЪЛГАРИЯ“, относно: Действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по спиране на делата за т.нар. “царски имоти”

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Крум Зарков, ПГ на „БСП за БЪЛГАРИЯ“, относно: Действият

01 декември 2017 | 14:51

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

 

Към настоящия момент са висящи две съдебни производства с предмет правото на собственост върху имоти, представляващи дворец "Врана" и дворец "Царска Бистрица", по които страна е МРРБ.

По отношение на дворец "Врана", Софийски градски съд, като първа инстанция,  разглежда гражданско дело № 3724/2011 г. с предмет признаване за установено, че българската държава е собственик на имота,  предаване на владението на собствените на държавата сгради и присъждане на обезщетение за ползването без основание на собствените на държавата сгради.         Ответници по исковете са наследниците на цар Борис III.

По отношение на дворец "Царска Бистрица", в Софийски апелативен съд е образувано въззивно гражданско дело № 904/2015 г., с предмет признаване за установено, че българската държава е собственик на имота,  предаване на владението на собствените на държавата сгради и присъждане на обезщетение за ползването без основание на собствените на държавата сгради.         Ответници по исковете са наследниците на цар Борис III. Предстои разглеждане на делото пред касационна инстанция.

По делата, касаещи недвижимите имоти хижа „Саръгьол“, дворец „Ситняково“ и дворец „Кричим“, има влезли в сила съдебни решения в полза на държавата. Това е тема, която ще дискутираме може би в следващото заседание на НС.

От страна на МРРБ не са подавани молби за отказ от иск.  Появиха се спекулации по въпроса в медийното пространство.

Депозирани са единствено молби с искане за спиране на съдебното производство за срок от 6 /шест/ месеца, каквато правна възможност е предвидена в Гражданския процесуален кодекс. Съдът не се е произнесъл по това искане, за което е необходимо съгласието на всички страни по делото. В Министерство на правосъдието е сформирана работна група със задача обсъждане на въпросите, свързани със собствеността на имотите на семействата на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и на техните наследници, която предстои да се произнесе със становище. Най-късно в понеделник работната група ще приключи със своята дейност и ще има становище и тогава ще се представи каква е визията на държавата, не само на МРРБ за приключване на казуса.

Държавата не се е отказала от имотите. Продължаваме с делата.