Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно мост над река Ябланица, част от Републикански път II-63

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно мост над река Ябланица, част от Р

01 декември 2017 | 15:06

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОНЕВ,

Мостовото съоръжение над р. Ябланица на път II-63, обект на Вашето запитване, е построено през 1933 г., като последния ремонт на моста е извършен през 1996 г. и към момента съоръжението е с влошени експлоатационни характеристики.

При ПТП с тежкотоварно МПС на 08.11.2017 г. е разрушен десният зидан парапет на моста и част от челната стена. Взети са мерки за обезопасяване на участъка, поставени са знаци и движението по моста е ограничено в една лента. Монтирана е ограничителна система на повредения участък. Предстои възстановяване на разрушения парапет, съобразно метеорологичните условия.
С оглед на това, което споменах, че досега положените усилия са недостатъчни и мостовото съоръжение е наистина в тежко експлоатационно състояние към момента се изработва технически проект за разширяване на съоръжението до габарит 6 м.
Въз основа на заложеното в проекта, ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка и ще бъде планирано включване на съоръжението в ремонтна програма на АПИ през 2018 г., след одобряването и от експертния съвет, проектът в момента се разработва.