Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Валентин Ламбев, относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през с. Шереметя, община Велико Търново участък от републикански път I-4

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Валентин Ламбев, относно решаването на проблема с безопа

01 декември 2017 | 15:01

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАМБЕВ,

Организацията на движение на път І-4 „Велико Търново – Антоново“ в участъка от 134-тия до 138-ия километър е изпълнена при извършената през 2013 г. рехабилитация по Програма „Държавни инвестиционни заеми” – Проект „Транзитни пътища – V”, ЛОТ 12. Документацията е разработена от проектанти от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Проектът за организация на движението е съгласуван от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – В. Търново, при което е издадено Становище, без забележки и препоръки. Цитираният участък попада в урбанизирана територия. На основание Закона за движение по пътищата скоростта на движение на МПС в населеното място е ограничена до 50 км/ч. Като допълнителна мярка, осигуряваща безопасността на движение в участъка, от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ през м. юни 2017 г. бяха монтирани 2 бр. предупредителни пътни знаци А18 „Пешеходна пътека“, които да засилват вниманието на водачите, за да намалят скоростта на движение. През м. октомври в участъка е опреснена хоризонталната маркировка, като е положена осова линия и напречна маркировка. През 2017 г. за ремонтни работи на път I-4 в участъка на територията на област Велико Търново са вложени около 490 000 лв. От тях 335 000 лв. са за текущо поддържане и 155 000 лв. за маркировка, знаци и ограничителни системи. Извършени са дейности по машинно изкърпване, подобряване на отводняването, възстановяване на водостоци, подравняване и попълване на банкети, косене и оформяне короните на дървета, надвиснали над пътя. Във връзка с тежкия инцидент в края на февруари тази година, се проведе среща между представители на Областно пътно управление – Велико Търново, община Велико Търново, Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – В. Търново и жители на с. Шереметя, на която беше взето решение за промяна в съществуващата организация на движение, като бъдат изпълнени мерки за допълнително обезопасяване на пешеходната пътека на път І-4 в с. Шереметя. В резултат на взетото решение, Агенция „Пътна инфраструктура“ съвместно с община Велико Търново, предприеха действия за разработване на проект за монтиране на пешеходен светофар и полагане на напречна шумяща маркировка преди пешеходната пътека. Предложението за промяна в организацията на движение и проектът ще бъдат съгласувани с ОД на МВР – В. Търново, комисията по пътна безопасност в общината и АПИ. При благоприятни метеорологични условия, мерките ще бъдат изпълнени най-късно м. януари 2018 г.